Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

20:13
2445 f25f 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

February 19 2018

19:42
3688 9224 390
Reposted frombzdura bzdura viafallingsky fallingsky
17:54
6272 a5ad 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakrainakredek krainakredek
17:54
4885 fd59 390
Reposted fromwabnicu wabnicu viakrainakredek krainakredek

February 06 2018

14:08
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

January 26 2018

17:37
8196 5561 390
The Shining (1980)
17:32

January 20 2018

20:03
9924 3aab 390
Reposted fromoutoflove outoflove vianoisetales noisetales

January 16 2018

21:26
8920 1d8d
Reposted frompszemek pszemek
20:09
Reposted fromFlau Flau
18:52
3627 0bf2 390
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta vialexxie lexxie

January 11 2018

13:59
Przyjmujemy zwykle dwie strategie szukania sensu – czyli szczęścia – w życiu. Pierwsza: ustawiasz standardy jak najwyżej i próbujesz im sprostać. Powiedzmy, że twoim standardem literackim jest nagroda Nike. Pięknie. Tyle że jeśli nagroda Nike decyduje o twoim szczęściu i spełnieniu, to szczęśliwy będziesz raz w życiu, jak tę Nike dostaniesz. Ani grama więcej. Takie strategie maksymalistyczne są, paradoksalnie, strategiami ograniczającymi, wręcz samobójczymi. Iwaszkiewicz, Márai – nieszczęśliwi. Być może dlatego, że wielki intelekt podsuwał im wysokie standardy, do których świat nie pasował. Żadna kobieta nie będzie tak wspaniała jak Kławdia Chauchat z „Czarodziejskiej góry”. Więc jeśli to jest twój cel, to skazujesz się na klęskę. Nie zwiążesz się z madame Chauchat, bo to nierealne. Ale też nie pokochasz do końca innej kobiety, bo to już nie będzie to.
Strategia druga jest taka: zrobić ze sobą coś takiego, żeby umieć być szczęśliwym z powodu wypicia filiżanki zielonej herbaty. Jeśli to umiesz, to możesz być szczęśliwy codziennie. I to dwa razy dziennie.
— dr hab. Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku

January 10 2018

09:17
"Data science team rests after long day of looking for needle in haystack" Jean-Francois Millet, 1853 #devart https://twitter.com/50Folds/status/944718265120632832
Reposted fromgruetze gruetze
09:06
Reposted fromrzepak rzepak

January 07 2018

09:22
8000 04f3 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viabanshe banshe

January 04 2018

18:04
4801 d17c 390
Reposted fromtfu tfu viahornypigeon hornypigeon
14:55
5118 82ac 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

January 03 2018

16:54
Reposted fromgruetze gruetze
13:29
3733 f49b 390
Reposted fromtfu tfu

December 31 2017

14:33
9690 7ec6 390
Reposted fromyikes yikes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl