Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2018

20:53
3697 7c94 390
Reposted fromLane Lane vianawetsrednio nawetsrednio
17:30
7662 da7b 390
Reposted fromelles elles

March 27 2018

19:26
Reposted fromAgnya Agnya

March 20 2018

16:52
6967 c411 390
under pressure
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen

March 19 2018

19:35
Reposted fromFlau Flau viabehcio behcio

March 16 2018

17:47
Stara mądrość mówi, że kiedy odkryjemy, że koń, na którym jedziemy padł, najlepszym wyjściem jest z niego zsiąść.
Jednak znane są również inne strategie:
1. Kupno mocniejszego bata.
2. Zmiana jeźdźca.
3. Zapewnienia typu "Zawsze jeździliśmy w ten sposób na tym koniu."
4. Zwołanie komisji do zbadania konia.
5. Organizowanie delegacji mających na celu sprawdzenie, jak gdzie indziej jeździ się na martwych koniach.
6. Opracowanie standardów dotyczących jazdy na martwych koniach.
7. Zatrudnienie psychologa mającego przywrócić martwemu koniowi chęć do jazdy.
8. Szkolenie dla pracowników, mające podnieść ich zdolności jeździeckie.
9. Analiza sytuacji martwych koni w dzisiejszym otoczeniu.
10. Zmiana norm, która sprawi, że koń nie zostanie uznany za martwego.
11. Zatrudnienie podwykonawców mających ujeżdżać martwego konia.
12. Zebranie wielu martwych koni dla zwiększenia szybkości.
13. Ogłoszenie, że żaden koń nie jest zbyt martwy.
14. Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wydajności konia.
15. Przeprowadzanie analizy rynku mającej wykazać, czy podwykonawcy mogą ujeżdżać tego konia taniej.
16. Kupno produktu mającego sprawić, że martwy koń będzie biegał szybciej.
17. Ogłoszenie, że koń jest teraz: lepszy, tańszy i szybszy.
18. Przeprowadzenie badań nad sposobami wykorzystania martwych koni.
19. Dostosowanie wymagań wydajności dla koni.
20. Ogłoszenie, że przy produkcji tego konia, koszt był zmienną egzogeniczną.
21. Uznanie obecnego stanu konia za standard.
22. Awansowanie tego konia na stanowisko kierownicze. 
Reposted fromkitana kitana

March 15 2018

21:50
6130 8710 390

cartoondads:

no pain, no pain

March 12 2018

21:54
7989 fd81 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapoolun poolun

March 10 2018

22:31
6629 b7da 390
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
20:48
7223 b9fe 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrainakredek krainakredek
20:42
8720 f207 390
Reposted fromhagis hagis vianoisetales noisetales
20:41
9561 6c12 390
Reposted fromtimetolove timetolove viakrainakredek krainakredek

March 07 2018

20:04
7580 7484 390
Reposted frompiehus piehus viaikari ikari

March 01 2018

18:51
7011 3e07 390
Not a risk I'm willing to take
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaDTDSR DTDSR

February 28 2018

17:55
Rick Sanchez on dumb shit
Reposted frommikef mikef

February 24 2018

21:00
20:49
3848 ea2f 390
Reposted frommrrru mrrru

February 23 2018

20:13
2445 f25f 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

February 19 2018

19:42
3688 9224 390
Reposted frombzdura bzdura viafallingsky fallingsky
17:54
6272 a5ad 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl