Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

17:28

October 13 2017

21:02
2364 ea26 390
Reposted fromglowa glowa
21:00
3833 76e4 390
Reposted frombyakuyatogamis byakuyatogamis viayoann yoann
20:54
0308 dcdf 390
Reposted fromthetemple thetemple viaRekrut-K Rekrut-K
20:53
7184 51b8 390
Reposted frommayseo mayseo viabaggo baggo

October 12 2017

20:42
2735 52eb 390
Michał, lepiej nie jedź do Wrocławia
Reposted fromatoman atoman viahysterie hysterie

October 07 2017

18:35
1853 a3bc 390
.
Reposted fromcollageanka collageanka viakrolfasolek krolfasolek

October 05 2017

15:26
1751 02d2 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaoski oski

September 22 2017

20:17
3238 2545 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viafinkregh finkregh

September 20 2017

20:29
4610 c834 390
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaaffia affia

September 18 2017

17:05
2135 bc76 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viabehcio behcio

September 14 2017

20:54
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
20:47
7110 098c 390
Reposted fromdziecko dziecko viawielebna wielebna

September 11 2017

20:30
17:00
Reposted fromgruetze gruetze viapetro petro

September 08 2017

19:40
4109 1e72 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

September 07 2017

19:34

September 06 2017

18:39

September 05 2017

15:26
Wszystko staje się trudne, kiedy się chce posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc, staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.

Tove Jansson, Kometa nad Doliną Muminków (Włóczykij)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszszsz szszsz

September 03 2017

13:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl